Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 10.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)
Logo IROP

Vybudování multifunkční učebny na základní škole Tuchořice

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012420

Žadatel:
Základní škola a Mateřská škola Tuchořice, příspěvková organizace
Způsobilé výdaje:
992 126 Kč
Dotace:
934 296 Kč
Popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování multifunkční učebny za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčových kompetencích cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám, pořízení nábytku, učebních pomůcek a IT vybavení. Součástí projektu je rovněž vybudování bezbariérového sociálního zázemí. 

Prohlédněte si:

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Vybudování multifunkční učebny na základní škole Tuchořice

Místo realizace projektu: Vybudování multifunkční učebny na základní škole Tuchořice

Projekt byl realizován na území obce Tuchořice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě