Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Zvýšení samostatnosti farmy

18/001/19210/341/071/000823

Žadatel:
WANIEKOVÁ ELIŠKA
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
68 698 Kč
Popis projektu:

V rámci projektu došlo k nákupu čelního nakladače s příslušenstvím, mulčovače na traktor, výkonné centrály a kompresoru, kterou farma využije při zpracování ovoce v mobilní moštárně.Dále byl pořízen elektrický ohradník (sítě) pro rychlejší a dokonalejší spasení území.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Zvýšení samostatnosti farmy

Místo realizace projektu: Zvýšení samostatnosti farmy

Projekt byl realizován na území obce Valeč
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě