Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Užitkový vůz s vybavením

18/001/19210/342/071/000825

Žadatel:
ONDREJKA PAVEL
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
202 500 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je pořízený dopravní prostředek s vybavením nezbytným pro činnost živnostníka v oboru elektro. Přínos pořízením pracovních nástrojů nezbytných pro vykonávání živnosti je vyšší stabilita na trhu a další rozvoj činnosti.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Užitkový vůz s vybavením

Místo realizace projektu: Užitkový vůz s vybavením

Projekt byl realizován na území obce Radonice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě