Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Autoservis Horáček

18/001/19210/342/071/000826

Žadatel:
HORÁČEK MIROSLAV
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
445 892 Kč
Popis projektu:

Projekt řeší pořízení vybavení do nově vybudovaného autoservisu a pneuservisu. Jedná se dodávky strojů a zařízení nezbytného pro provoz autoservisu, ve kterém jsou základní činností opravy silničních vozidel, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů a zařízení. Jde zejména o výměny mechanických, elektronických tak i karosářských dílů. Výsledkem projektu je plně vybavený a provozuschopný autoservis s veškerými službami pro zákazníky v oblasti oprav silničních vozidel.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Autoservis Horáček

Místo realizace projektu: Autoservis Horáček

Projekt byl realizován na území obce Žatec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě