Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Modernizace a rozšíření mechanizace pro hospodaření v sadech a pro produkci zeleniny

18/001/19210/342/071/000831

Žadatel:
LNĚNÍČKOVÁ ZDENKA
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
158 844 Kč
Popis projektu:

Projekt řeší modernizaci mechanizace pro hospodaření v sadech a produkci zeleniny na rodinné ekofarmě Stateček u Lněníčků. Cílem projektu je snížit velký podíl ruční práce při péči o příkmenné pásy v sadech (včetně údržba stromů), při sklizni ovoce a při pěstování zeleniny a tím navýšit produkci obou komodit.Modernizována byla celká i malá mechanizace.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Modernizace a rozšíření mechanizace pro hospodaření v sadech a pro produkci zeleniny

Místo realizace projektu: Modernizace a rozšíření mechanizace pro hospodaření v sadech a pro produkci zeleniny

Projekt byl realizován na území obce Nepomyšl
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě