Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Nová zelená úsporám light
Aktuality:

Propagace poradenství NZÚ light v podání MAS Vladař - můžete se s námi sejít i na akcích v regionu!

Z Radonic a Petrohradu až do Karlových Varů – MAS Vladař o.p.s. si klade za cíl pomáhat nízkopříjmovým domácnostem získat finanční podporu na zateplení jejich domovů skrze Novou zelenou úsporu light a přispět tak ke zlepšení energetické účinnosti jejich domácností.

Prvomájové slavnosti v Radonicích, Petrohradské slavnosti či fotbalové utkání v Karlových Varech – tyto události nejsou jen příležitostí k oslavě, ale i k osvětě a podpoře. Zaměstnanci MAS Vladař byli aktivními účastníky těchto akcí. Poskytovali zde cenné rady a informace ohledně Nové zelené úsporám light. Jejich přítomnost na těchto akcích byla pro zájemce o dotaci skvělou příležitostí seznámit se s podmínkami výzvy a získat potřebné informace.

 

MAS Vladař o.p.s. je zprostředkovatelem mezi nízkopříjmovými domácnostmi a finančními prostředky dostupnými prostřednictvím Nové zelené úsporám light. Odborný tým MAS Vladař se věnuje individuálnímu poradenství a pomoci při získání finančních prostředků na zateplení domovů. Každý, kdo má zájem o zvýšení energetické účinnosti svého bydlení a snižování nákladů na energie, se může obrátit na může obrátit na odborné poradce MAS Vladař.

Odborní poradci MAS Vladař pomohou zhodnotit energetiké nedostatky domácnosti a navrhnou adekvátní řešení. Samozřejmostí je asistence při zpracováním žádosti a vypracování odborného posudku. Tato služba je pro žadatele zcela zdarma.

Zateplení domácností může znamenat nejen úsporu na účtech za energie, ale také příznivý dopad na životní prostředí. Zvýšení informovanosti o dostupnosti finančních prostředků může motivovat nízkopříjmové domácnosti ke zvýšení energetické účinnosti jejich domovů a tím i k ochraně životního prostředí.

Je zřejmé, že práce MAS Vladař o.p.s. přináší konkrétní užitek pro nízkopříjmové domácnosti, které často nemají dostatečné prostředky na investice do energetické efektivity. Díky jejich úsilí mohou mít tyto domácnosti přístup k finančním prostředkům na zateplení a získat tak dlouhodobou úsporu na nákladech za energie. MAS Vladař o.p.s. tak plní nejen roli poradce, ale i spojovatele mezi lidmi a možnostmi, které moderní energetické programy nabízejí.

Galerie :

Článek vyšel : 8.8.2023