Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

PRV - aktualizace nejčastěji kladených otázek k veřejným zakázkám leden 2021

Pro žadatele a příjemce z Programu rozvoje venkova připomínáme existenci dokumentu Často kladené otázky, který byl k 21.1.2021 aktualizován.

Ke stažení na stránkách SZIF a MZE: http://eagri.cz/public/web/file/668770/_1611244729644.pdf

Aktualizace se týká zejména otázky k Informaci o nových zásadách sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle nového § 6 odst. 4 ZZVZ. Od 1. 1. 2021 vstoupila v účinnost (nenápadně) schválená nová podmínka v ZZVZ v § 6, odst. 4. Jedná se o novou zásadu (vedle transparentnosti, nediskriminace, rovné zacházení a přiměřenosti), která se nazývá odpovědné zadávání (OZ). SZIF k tomu dne 14. 1. 2021 převzal informaci pro žadatele, která uvádí prozatím základní povědomí k OZ. Informaci najdete na webových stránkách SZIF: SZIF poskytuje / Program rozvoje venkova 2014-2020 / Veřejné zakázky / Ke stažení

Článek vyšel : 3.2.2021