Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Setkání nových starostů území MAS Vladař o.p.s.

Dne 29. 11. 2022 proběhlo setkání starostů a starostek, které bylo cíleno především pro ty, kteří jsou od října a listopadu 2022 s vazbou na proběhlé volby nově zvolení do svých funkcí. Místo setkání bylo v prostorách MAS Vladař v Podbořanech.

Toto setkání bylo spíše více pracovní, jelikož cílem a úkolem bylo představit organizaci MAS Vladař o.p.s., její působnost, cíle, prosperitu a vazby, které plynou ze vzájemné spolupráce. Na úvod se tohoto úkolu zhostil pan ředitel, ing. Josef Ryšavý. Všechny srdečně přivítal a dle připravené prezentace zahájil a řešil vše potřebné, jako bylo představení a vysvětlení:

 • území MAS a jeho členitost
 • vzájemná spolupráce
 • parrtnerství
 • struktura
  • MAS Vladař o.p.s.
  • SCLLD MAS Vladař
 • kontakty

Po té byl dán prostor k dotazům a diskusi. Po rušné debatě se přistoupilo i k malé "soutěži", a to v duchu otázek a odpovědí, které pan řeitel čerpal ze setkání starostů v Libědicicíh, v květnu 2022.

Pak se pokračovalo v informacích cílených na možnosti čerpání finančních prostředků přes MAS Vladař a to v grantových výzvách Plzeňského a Ústeckého kraje, dále ve výzvě / grantu MAS Vladař pro mládež, a v rámci dalších projektů a strategie MAS (operační programy - IROP, PRV, OPZ a další). Bylo také zmíněné téma komunitní energetiky a nové zelené úspoře light, kdy i v těchto částech je MAS Vladař aktivně zapojena pro pomoc a řešení otázek ve svém území.

Pak už byl dán celkově prostor pro dotazy a volnou diskusi. Navázalo se v hojném počtu například na spolupráci a zajišťování pověřence GDPR přes MAS Vladař, dále odpadové hospodářství, energetika. Setkání se zúčastnili i stávající strostové a starostky, kteří předávali své zkušenosti, informace, a také ochotně odpovídali na dotazy.

Setkání bylo ukončeno ve večerních hodinách. Všem, kdo se mohli zúčastnit ještě jednou děkujeme a těšíme se již na další setkání a to v roce 2023. A aby to bylo již v lešpí denní době, za světla, předpokládáme, že by mohlo další setkání proběhnout opět někdy na jaře 2023.

Takže ještě jednou všem velké díky a přeji za celý kolektiv MAS Vladař krásné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví v Novém roce.

 

Za MAS Vladař o.p.s,

 • Ing. Josef Ryšavý - ředitel
 • Petr Menzl - PRV
 • Andrea Nipauerová - IROP

Galerie :

Článek vyšel : 15.12.2022