Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Setkání poskytovatelů sociálních a volnočasových služebV úterý 26. listopadu  ve 13h proběhlo setkání poskytovatelů sociálních a volnočasových služeb se zástupci MŠ a ZŠ – platforma pro spolupráci s neziskovými organizacemi. Setkání probíhalo v prostorách Papírny Žatec.
Toto setkání bylo se uskutečnilo v rámci projektu MAP II Podbořansko-Žatecko. Cílem setkání byla snaha reagovat na potřeby pedagogů z předešlého i aktuálního projektu a seznámit zástupce škol se službami organizací, které poskytují sociální a související služby na Podbořansku a Žatecku. Zaktivovala se platformu, v rámci které obě strany spolupracují, dochází ke vzájemnému setkávání, řešení problémů, sdílení metodiky postupů v jednotlivých případech, k síťování v rámci celého regionu, k propojení oblasti školství a psychosociálních služeb.


V prostorách Staré papírny v Žatci se sešla velká většina zástupců neziskových organizací z regionu, kteří se snažili představit zástupcům škol formou prezentací i tiskových materiálů služby i aktivity, které nabízejí. Průběžně se aktivně diskutovalo, pokud vyvstala jakákoli otázka, byla v podstatě hned zodpovězena. Prostor pro prezentace služeb byl široký, nezapomnělo se ani na příklady z praxe, kdy na konkrétních případech bylo demonstrováno, jak v takových situacích postupovat.


Z reakcí zúčastněných bylo zřejmé, že oceňují takovou možnost setkávání, došlo i k navázání nových kontaktů. Bylo domluveno, že veškeré prezentace budou zaslány na jednotlivé školy, aby získaly ucelené informace i kontakty. Z evaluačních dotazníků také vyplynula naprostá spokojenost zástupců škol s takovým formátem setkávání a zároveň snaha o pokračování v realizaci těch následujících.

Článek vyšel : 3.12.2019