Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1. výzva OP TAK – Technologie pro MAS Vladař
Aktuality:

Sezna přijatých projektů 1. výzvy OPTAK

O podporu z 1. výzvy OPTAK MAS Vladař projevilo zájem 5 subjektů v celkové požadované částce dotace 4.951.177Kč. Aktuálně bude probíhat kontrola formálních náležitostí a následně věcné hodnocení a výběr projektů k financování.

Registrační číslo Žadatel Požadovaná dotace
OPTAK1-001 Aluminium centrum s.r.o. 1 070 000,00 Kč
OPTAK1-002 PETROM STAVBY, a.s. 982 247,00 Kč
OPTAK1-003 Nábytek Štuksa, spol. s r.o. 1 069 465,00 Kč
OPTAK1-004 Sedmý schod s.r.o. 1 069 465,00 Kč
OPTAK1-005 Eintopf s.r.o. 760 000,00 Kč
  celkem 4 951 177,00 Kč
Článek vyšel : 19.6.2024