Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Aktuality:

Seznam přijatých žádostí v 6. výzvě MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

V pátek 12.8.2022 byl ukončen příjem žádostí o podporu v 6. Výzvě MAS Vladař v rámci programového rámce PRV.
Přes portál farmáře SZIF dorazilo celkem 66 žádostí o podporu ve 5 fichích s celkovými náklady za téměř 60 mil. Kč.
Celkové způsobilé výdaje projektů činí více než 50 mil. Kč, požadovaná dotace je necelých 25 mil. Kč.
Podané projekty se zavazují vytvořit 12 pracovních míst.


Mapa území s vyznačením obcí, v kterých byl podán alespoň jeden projekt do výzvy:

Mapa přijatých žádostí PRV 2022

Seznam přijatých žádostí:

Seznam je řazen podle času přijetí žádosti na MAS. Pořadí projektů pro výběr k financování bude sestaven až na základě věcného hodnocení Rozhodovací komisí MAS Vladař.

 

Fiche PRV1 -  Investice do zemědělských podniků

Číslo žádosti Název Místo realizace Dotace
2022-071-006-001-229 Jednořadový sázecí stroj na chmel Kryry 245000
2022-071-006-001-233 Investice do zemědělského podniku Starý mlýn Vroutek 294000
2022-071-006-001-239 Rozmetadlo statkových hnojiv Blažim 249500
2022-071-006-001-241 Traktor Výškov 900000
2022-071-006-001-243 Zakoupení rotorového shrnovače Radonice 145200
2022-071-006-001-244 Nákup cisterny Chyše 300000
2022-071-006-001-254 Modernizace farmy Čestětín Nečtiny 474825
2022-071-006-001-258 Investice do podniku Chbany 249500
2022-071-006-001-260 Pořízení stroje Verušičky 346430
2022-071-006-001-263 Modernizace stájového vybavení Měcholupy 400000
2022-071-006-001-266 Modernizace techniky pro výrobu objemných krmiv na ekofarmě Stateček u Lněníčků Nepomyšl 597000
2022-071-006-001-273 Modernizace farmy - pořízení lučních bran Kadaň 101640
2022-071-006-001-276 Váňa - Mlýnce Chyše 1176000
2022-071-006-001-278 Nákup secího stroje Kadaň 250000
2022-071-006-001-279 Pořízení secího stroje Vroutek 140000
2022-071-006-001-281 Technika pro zemědělce Podbořany 150000
2022-071-006-001-283 Pořízení pluhu Vroutek 196200
2022-071-006-001-285 Pořízení techniky pro zemědělce Čichalov 960000
2022-071-006-001-286 Rekonstrukce podlahy a stěny stodoly Veliká Ves 248950
2022-071-006-001-288 Pořízení traktorového plošinového přívěsu Vroutek 288000
2022-071-006-001-289 Modernizace farmy Zásada u Kadaně - rozdružovač balíků Kadaň 210000
2022-071-006-001-290 Modernizace farmy Semtěš 2022 Pšov 299400
2022-071-006-001-293 Dovybavení farmy - Podbořanský Rohozec Podbořanský Rohozec 570000
2022-071-006-001-294 Modernizace Poláky 2022 Podbořanský Rohozec 294000
2022-071-006-001-295 Pořízení mechanizace do farmy Nečtiny 1199400
2022-071-006-001-296 Modernizace podniku - pořízení postřikovače Krásný Dvůr 600000
2022-071-006-001-300 Investice do farmy Mašťov 348600
2022-071-006-001-303 Kolový nakladač Nečtiny 297600
2022-071-006-001-306 Vybavení zemědělského subjektu Žatec 270000
    Celkem 11 801 245 Kč

 

Fiche PRV2- Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Číslo žádosti Název Místo realizace Dotace
2022-071-006-002-226 Pořízení prodejního automatu Chbany 249500
2022-071-006-002-234 Faremní moštárna Stateček u Lněníčků - II. etapa Nepomyšl 203885
2022-071-006-002-257 JATKA A BOURÁRNA VE VALČI - FARMA VALEČ 2022 Valeč 445000
2022-071-006-002-262 Vybavení bourárny a prodejny masa technologií Kryry 497900
2022-071-006-002-269 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů_FČ Vroutek 315000
2022-071-006-002-277 Pořízení vakuové baličky Podbořany 85000
2022-071-006-002-291 PRODEJNÍ MAT Kadaň 900000
2022-071-006-002-307 Investice do zpracování Lenešice 310000
    Celkem 3 006 285 Kč

Fiche PRV3- Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Číslo žádosti Název Místo realizace Dotace
2022-071-006-003-236 Rozšíření výrobní kapacity střediska velkoplošného tisku Podbořany 222750
2022-071-006-003-237 Pořízení čistícího laseru pro restaurátora Blatno 202500
2022-071-006-003-238 Rozvoj nezemědělské činnosti Toužim 157500
2022-071-006-003-245 Nákup formátovací pily a dvousloupového zvedáku INDUSTRY WOOD Valeč 54000
2022-071-006-003-247 Vybudování dílny Žatec 224550
2022-071-006-003-248 Vybavení autoservisu Mandaus Žlutice 52200
2022-071-006-003-250 Nákup svářecího agregátu a plasmového stroje MAJER Petrohrad 59850
2022-071-006-003-251 Investice do rozvoje firmy Postoloprty 449550
2022-071-006-003-253 Výrobník zmrzliny pro kavárnu na Andělské Hoře Andělská Hora 67500
2022-071-006-003-259 Počáteční rozvoj Pivovaru Valeč, s.r.o. Valeč 225000
2022-071-006-003-264 Výstavba dvou chatiček Chyše 202500
2022-071-006-003-265 Rozšíření nabídky stavebních a dokončovacích prací Výškov 837450
2022-071-006-003-267 Investice do rozvoje podniku Blšany 433350
2022-071-006-003-270 Pořízení kmenové pásové pily Libořice 290295
2022-071-006-003-271 Investice do rozvoje podniku Blšany 427500
2022-071-006-003-272 Volnočasový areál Tušimice Kadaň 900000
2022-071-006-003-274 Nákup stroje pro údržbu zeleně Kryry 224100
2022-071-006-003-282 Rozšíření kosmetických služeb o přístrojové ošetření Andělská Hora 24750
2022-071-006-003-284 Investice do rozvoje podniku Měcholupy 442350
2022-071-006-003-287 Modernizace prodejny Kadaň 225000
2022-071-006-003-292 Pořízení přívěsu Račetice 70785
2022-071-006-003-297 Investice do pořízení audiovizuální techniky Postoloprty 54450
2022-071-006-003-299 Pořízení přívěsného jeřábu pro další rozvoj stavební činnosti Ba Očihov 674999
2022-071-006-003-301 Automatický kotel na pecky Valeč 122827
2022-071-006-003-305 Upgrade Technologie Valečské pálenice Valeč 139500
2022-071-006-003-308 Rozvoj tiskařské výroby Kadaň 450000
    Celkem 7 235 256 Kč

 

Fiche PRV4 Neproduktivní investice v lesích

Číslo žádosti Název Místo realizace Dotace
2022-071-006-004-240 Odpočinková místa s naučnými a herními prvky v lesích obce Andělská Hora Andělská Hora 490000
2022-071-006-004-252 Lesní odpočinková místa, Blšany Blšany 1781132
    Celkem 2 271 132 Kč

 

Fiche PRV5 Sdílení zařízení a zdrojů

Číslo žádosti Název Místo realizace Dotace
2022-071-006-005-246 Secí stroj Žatec 540000
    Celkem 540 000 Kč

Galerie :

Článek vyšel : 13.8.2022