Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 8. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Seznam přijatých žádostí v 8. výzvě MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

V pondělí 01.08.2023 byl ukončen příjem žádostí o podporu v 8. Výzvě MAS Vladař v rámci programového rámce PRV.
Přes portál farmáře SZIF dorazilo celkem 29 žádostí o podporu s celkovými náklady přesahujícími 16 mil. Kč.
Celkové způsobilé výdaje projektů činí téměř 16 mil. Kč a požadovaná dotace je více než 12 mil. Kč.


 

Mapa území s vyznačením obcí, v kterých byl podán alespoň jeden projekt do výzvy:

Seznam přijatých žádostí:

Seznam je řazen podle času přijetí žádosti na MAS. Pořadí projektů pro výběr k financování bude sestaven až na základě věcného hodnocení Rozhodovací komisí MAS Vladař.

Fiche PRV 9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

 

Registrační číslo Název projektu Žadatel Dotace
2023-071-008-009-309   Rekonstrukce společenské místnosti MěÚ Kryry Město Kryry 398816
2023-071-008-009-310 Vybavení a obnova Kulturního domu Libočany Obec Libočany 399664
2023-071-008-009-311 Vybavení kulturního domu ve Štichovicích Obec Štichovice 398800
2023-071-008-009-312 Úprava veřejného prostranství Stachov Město Blšany 399784
2023-071-008-009-314 Vybavení pro kulturní a spolkovou činnost Obec Libědice 389518
2023-071-008-009-315 Vybavení pro pořádání akcí pro veřejnost Obec Veliká Ves 70906
2023-071-008-009-316 Vybavení kulturního domu "Sokolovna" Lenešice Obec Lenešice 391168
2023-071-008-009-317 Zázemí mateřské školy Obec Vilémov 257420
2023-071-008-009-318 Modernizace společenského prostoru obce Očihov Obec Očihov 533368
2023-071-008-009-320 Mobilní zařízení pro kulturní a spolkové akce pro veřejnost

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů

Pětipsy

106881
2023-071-008-009-321 Vybavení společenských prostor Města Podbořany Město Podbořany 399977
2023-071-008-009-323 Restaurování erbu na kapli Panny Marie Pomocné Obec Radonice 160000
2023-071-008-009-324 Zařízení a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost pro veřejnost Městys Nepomyšl 294463
2023-071-008-009-325 Zázemí pro kulturní a spolkovou činnost Obec Pětipsy 396533
2023-071-008-009-326 Multifunkční sál pro komunitní setkávání Obec Deštnice 398816
2023-071-008-009-327 Hygienické zařízení v ZŠ Obec Krásný Dvůr 396880
2023-071-008-009-328 Revitalizace památníku ve Vidhosticích Město Vroutek 399996
2023-071-008-009-329 Andělská Hora - mobiliář na kostelní návsi Obec Andělská Hora 301520
2023-071-008-009-330 Podpora činnosti Vodní záchranné služby

Vodní záchranná služba ČČK Nechranice,

pobočný spolek

242000
2023-071-008-009-331 Vybavení pro kulturní a spolkovou činnost LEKAF z.s. LEKAF z. s. 369776
2023-071-008-009-332 Rekonstrukce zázemí spolku YACHT CLUB NECHRANICE 319924
2023-071-008-009-333 Obnova střechy věže kostela sv. Michaela Archanděla v Bitozevsi Římskokatolická farnost Bitozeves 799999
2023-071-008-009-334

Obnova spodní části fasády severní strany věže a schodiště

kostela sv. Martina v Liběšicích u Žatce

Římskokatolická farnost Liběšice u Žatce 621366
2023-071-008-009-335

Velká Černoc - kostel sv. Václava - Obnova fasády severní strany

lodi kostela

Římskokatolická farnost Velká Černoc 799999
2023-071-008-009-336 Obnova střechy kostela sv. Michaela v Blšanech - II. etapa Římskokatolická farnost Blšany 1239957
2023-071-008-009-337 Obnova střechy kostela sv. Jana Křtitele ve Vroutku - VI. etapa Římskokatolická farnost Vroutek 696089
2023-071-008-009-338 Obnova střechy kostela Narození Panny Marie v Kryrech - III. etapa Římskokatolická farnost Kryry 943817
2023-071-008-009-339 Oprava schodů u Mariánského sloupu v Radonicích Obec Radonice 176000
2023-071-008-009-340 Vybavení kulturního centra s projekční technikou při ZŠ a MŠ Radonice

Základní škola a mateřská škola Radonice,

okres Chomutov

338800

 

Článek vyšel : 1.8.2023