Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Seznam vybraných projektů 1. výzva PRV

Seznam projektů podaných v 1. výzvě PRV MAS Vladař, které splnili náležitosti přijatelnosti a následně byly vybrány Rozhodovací komisí MAS Vladař k financování

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 17.4.2018