Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+ Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ Území MAS Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Shrnutí IROP 2014+, IROP 2021+ a MAS Vladař o.p.s.

Operační program IROP pokračuje i na MAS Vladař, a to v dalším programovém období 2021 - 2027.

Vážení partneři, členové, příznivci MAS Vladař.

Čas neúprosně běží ku předu a my máme již rok 2022. V loňském roce MAS Vladař vyhlašovala své poslední výzvy v operačním programu IROP. V současné době, tedy od 1. 1. 2022, již není možné dle pravidel IROP vyhlásit a otevřít výzvy, které do 31. 12. 2021 ještě byly součástí PO 2014 - 2020. Finanční prostředky pro vyhlašování výzev, které nám na toto programové období 2014+ byly přiděleny, jsou zhruba z 90% vyčerpány / vyplaceny schváleným a podpořeným žádostem o podporu. Naši první výzvu jsme vyhlásili a otevřeli již 21. 12. 2017 po úspěšně schválené strategii MAS Vladař ze strany ŘO IROP a poslední, tedy 17. výzvu v řadě, jsme vyhlásili 15. 11. 2021. Po celou dobu jsme Vám byli k dispozici a nyní v tom samozřejmě pokračujeme i s odchodem starého programového období a příchodem nového programového období. A proto nás neváhejte kdykoliv vyhledat, zkontaktovat, navštívit. Jsme tu pro Vás i nyní.

Kompletní přehled výzev v programovém období 2014 - 2020 naleznete zde: Integrovaný regionální operační program

Přehled podpořených projektů na MAS Vladař v programovém období 2014 - 2020 naleznete zde: Projekty podpořené MAS Vladař

V současné chvíli pokračujeme v potřebné administrativě a na plno se více jak rok již věnujeme přípravám na nové PO 2021 - 2027, které je také spjato s přípravami a aktualizacemi strategie MAS Vladař, včetně zjišťování a mapování aktuálních potřeb v našem území. Tím nám velmi pomáhají všichni, kteří s námi své záměry konzultují, řeší, obracejí se na nás se svými dotazy, jsou svolni s předáváním informací na základě našich dotazíkových šetření a podobně. Vážíme si toho a DĚKUJEME!!!

I na dále je možné využít dotazník k následnému vyplnění, kdy nám tím pomůžete zacílit podporu (aktuálně odhadovaná na cca 130mil. Kč) do relevantních aktivit, které bude IROP21+ schopen spolufinancovat. Předpokládaná míra podpory je 90-95%, více již zde: IROP21+ - prioritizace aktivit MAS Vladař

Určitě doporučujeme již nyní začít řešit své projektové záměry formou konzultací s našimi manažery operačních programů, grantových výzev, koordinátory místního akčního plánu (MAP Kadaňsko, Podbořansko - Žatecko), pro lepší vyhodnocení / zařazení kam takový projekt směřovat v rámci možnosti získání finančních prostředků. Ke konzultaci svých záměrů IROP můžete také využít konzultační servis, podrobné inofrmace naleznete ve starším článku na webu MAS Vladař ze dne 26. 3. 2021 a aktuální ze dne 20. 1. 2022.

V příloze tohoto článku si můžete také stáhnout aktualizované informace formou prezentace operačního proghramu IROP 2021 - 2027, kde naleznete jak informace o tom co vše by se dalo zahrnout do SCLLD MAS Vladař 21+, dále propojení a vazby podporovaných aktivit v PO 2014 - 2020. Ke dni 18. 1. 2022 byl programový dokument IROP předložen Evropské komisi ke shválení, aktualizaci dokumentu naleznete zde v příloze nebo přímo na stránkách MMR - IROP.

 

Všem Vám děkujeme za současnou přízeň a spolupráci a těšíme se na další rozvoj našeho krásného území a krajiny.

 

Informace za MAS Vladař o.p.s. pro Vás připravila: Nipauerová Andrea - manažer IROP

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 27.1.2022