Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I. (IROP3)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Školení žadatelů k 1. výzvě IROP

17.1.2018 od 9.00 Vás zveme na seminář pro žadatele z výzvy č. 1. IROP na OÚ Petrohrad

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.

„1.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k soicální inkluzi I. (IROP3)“

MAS Vladař o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášené výzvě, k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „IROP“

Termín konání: 17. 01. 2018
Místo konání: Obecní úřad Petrohrad – Obec Petrohrad, 439 85 Petrohrad č.p. 146
Čas zahájení, ukončení: 09.00 – 12.00 hodin

Program semináře:

  • 09:00 - 09:15 Prezentace
  • 09:15 - 09:20 Zahájení semináře
  • 09:20 - 10:30 Představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO IROP“), oprávnění žadatelé, podporované aktivity, míra podpory, cílové skupiny, a další potřebné údaje
  • 10:30 - 10:45 Přestávka – Coffe break
  • 10:45 - 11:30 Podání žádosti v ISKP14+
  • 11:30 - 11:50 Závěr, diskuse

Potvrzení účasti: Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na semináři, nejpozději do 12.1.2018, na e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 3.1.2018