Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 12.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1) 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Školení žadatelů k 12. výzvě, 13. výzvě IROP 1 (Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy)

5. 11. 2019 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele 13. výzvy IROP 1 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech
5. 11. 2019 od 12.30 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele 12. výzvy IROP 1 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech


POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE v rámci vyhlášených výzev MAS Vladař o.p.s.

 

12.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1)

13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)

 

MAS Vladař o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášeným výzvám, pro aktivitu "Telematika", aktivitu "Infrastruktura základních škol" a aktivitu "Bezpečnost dopravy", k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „IROP“

 

1. BLOK

Termín konání: 5. 11. 2019
Místo konání: Masarykovo náměstí 22, Podbořany - kancelář MAS Vladař v 1. patře budovy (vchod v průjezdu po pravé straně)
Čas zahájení, ukončení: 09.00 – 12.00 hodin

 

13. výzva MAS Vladař – IROP 1

aktivita Bezpečnost dopravy

 

Čas zahájení, ukončení:      09.00 – 12.30 hodin

 

  • 09:00 – 09:10             Prezence
  • 09:10 – 10:30             Zahájení semináře - Představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO IROP“, oprávnění žadatelé, podporované aktivity, míra podpory, cílové kupiny, a další potřebné údaje)
  • 10:30 - 11:30              Podání žádosti v ISKP14+
  • 11:30 – 12:00              Závěr, diskuse, občerstvení, ukončení semináře

V průběhu semináře bude zajištěno drobné občerstvení.

 

2. BLOK

Termín konání: 5. 11. 2019
Místo konání: Masarykovo náměstí 22, Podbořany - kancelář MAS Vladař v 1. patře budovy (vchod v průjezdu po pravé straně)
Čas zahájení, ukončení: 12.30 – 15.30 hodin

 

12. výzva MAS Vladař – IROP 1

aktivita Telematika

 

Čas zahájení, ukončení:      12.30 – 15.30 hodin

  • 12:30 – 12:40             Prezence
  • 12:40 – 14:00             Zahájení semináře, představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO IROP“, oprávnění žadatelé, podporované aktivity, míra podpory, cílové skupiny)
  • 14:00 - 15:00              Podání žádosti v IKSP14+
  • 15:00 – 15:30             Závěr, diskuse, občerstvení, ukončení semináře

V průběhu semináře bude zajištěno drobné občerstvení.

 

Potvrzení účasti 1. BLOK a 2. BLOK: Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na semináři, nejpozději do 31. 10. 2019, na e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

V případě, že se do uvedeného termínu nepřihlásí žádný zájemce, seminář bude zrušen.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 22.10.2019