Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Školení žadatelů k 14. výzvě IROP 4 (Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání)

29. 6. 2020 od 09.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele 14. výzvy IROP 4 do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE v rámci vyhlášených výzev MAS Vladař o.p.s.

 

14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.

 

MAS Vladař o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášené výzvě, pro aktivitu "Sociální podnikání", k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „IROP“.

Seminář bude zaměřen na potřebné informace pro žadatele a příjemce podpory s vazbou na 65. výzvu IROP - Integrované nástroje / CLLD, dle připravené prezentace, která v den konání bude dostupná všem hostům a po skončení semináře bude následně dostupná také na webových stránkách MAS Vladař. Na seminář si již žadatelé a příjemci podpory mohou připravit konkrétní dotazy. V případě, že by ze strany žadetele vznikla potřeba řešit své dotazy mimo tento seminář, je možné si domluvit osobní schůzku na konzultaci přímo s p. Nipauerovou.

 

Termín konání: 29. 06. 2020
Místo konání: Masarykovo náměstí 22, Podbořany - kancelář MAS Vladař v 1. patře budovy (vchod v průjezdu po pravé straně)
Čas zahájení, ukončení: 09.00 – 12.00 hodin

 

Program semináře, kterým Vás provede p. Nipauerová Andrea - manažer IROP MAS Vladař.

  • 09:00 – 09:15             Prezence
  • 09:15 – 09:20             Zahájení semináře
  • 09:20 – 11.00             Představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO IROP“, oprávnění žadatelé, podporované aktivity, míra podpory, cílové skupiny)
  • 11:00 – 11:15             Přestávka – občerstvení
  • 11:15 – 11:45             Podání žádosti v ISKP14+
  • 11:45 – 12:00             Závěr, diskuse

V průběhu semináře bude zajištěno drobné občerstvení.

 

Potvrzení účasti: Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na semináři, nejpozději do 25. 06. 2020, na e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

V případě, že se do uvedeného termínu nepřihlásí žádný zájemce, seminář bude zrušen.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 11.6.2020