Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Školení žadatelů k 5. výzvě IROP (Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy)

2.5.2018 od 13.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele z výzvy č. 5. IROP do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.

5.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy I. (IROP1)

MAS Vladař o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášené výzvě, pro aktivitu "Bezpečnost dopravy", k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „IROP“

Termín konání: 02. 05. 2018
Místo konání: Masarykovo náměstí 22, Podbořany - kancelář MAS Vladař v 1. patře budovy (vchod v průjezdu po pravé straně)
Čas zahájení, ukončení: 13.00 – 16.00 hodin

Program semináře:

  • 13:00 – 13:15 Prezentace
  • 13:15 – 13:20 Zahájení semináře
  • 13:20 – 14.30 Představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO IROP“, oprávnění žadatelé, podporované aktivity, míra podpory, cílové skupiny, a další potřebné údaje)
  • 14:30 – 14:45 Přestávka – občerstvení
  • 14:45 – 15:30 Podání žádosti v ISKP14+
  • 15:30 - 15:50 Závěr, diskuse

Potvrzení účasti: Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na semináři, nejpozději do 27.4.2018, na e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

V případě, že se do uvedeného termínu nepřihlásí žádný zájemce, seminář bude zrušen.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 11.4.2018