Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Školení žadatelů k 6. výzvě IROP (Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání)

25.6.2018 od 13.00 hodin, Vás zveme na seminář pro žadatele z výzvy č. 6. IROP do kanceláře MAS Vladař v Podbořanech

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE v rámci vyhlášené výzvy MAS Vladař o.p.s.

6. výzva MAS Vladař – IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání  I. (IROP4)

MAS Vladař o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář k vyhlášené výzvě, pro aktivitu "Sociální podnikání", k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „IROP“

Termín konání: 25. 06. 2018
Místo konání: Masarykovo náměstí 22, Podbořany - kancelář MAS Vladař v 1. patře budovy (vchod v průjezdu po pravé straně)
Čas zahájení, ukončení: 13.00 – 14.30 hodin

Program semináře:

  • 13:00 – 13:10 Prezentace
  • 13:10 – 13:15 Zahájení semináře
  • 13:15 – 14.15 Představení výzvy (název výzvy, vazba na výzvu „ŘO IROP“, oprávnění žadatelé, podporované aktivity, míra podpory, cílové skupiny, a další potřebné údaje), informace o systému MS2014+ / ISKP14+ pro možnost podání žádosti o podporu
  • 14:15 - 14:30 Závěr, diskuse

V průběhu semináře bude zajištěno drobné občerstvení.

Potvrzení účasti: Děkujeme za potvrzení Vaší účasti na semináři, nejpozději do 21.6.2018, na e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

V případě, že se do uvedeného termínu nepřihlásí žádný zájemce, seminář bude zrušen.

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 13.6.2018