Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

SZIF (PRV) neproplácí platby na účty vedené u účty vedené u Sberbank CZ

Vážení žadatelé PRV, od půlnoci pondělí 28. 2. 2022 SZIF nezasílá žádné platby na účty vedené u Sberbank CZ, a.s. Pro zaslání plateb ze SZIFu je nutné využít či zřídit účet u jiného poskytovatele bankovních služeb. Změnu účtu je nutné provést v Portálu farmáře.

Návod na změnu účtu naleznete na webových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost  na stránce Ke stažení – Oznámení o změně bankovního spojení žadatele.

Článek vyšel : 1.3.2022