Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

SZIF spustil Portál farmáře pro 15. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 15. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven.


Příjem žádostí 15. kola (možnost odesílání Žádostí o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře) probíhá od 4. října 2022 od 8 hodin do 25. října 2022 do 18 hodin.

Spuštění Portálu farmáře pro 15. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020
 

V 15. kole se rozdělí celkem více než 700 mil. Kč, které budou směřovat zejména na investice do lesnické techniky a na podporu odstraňování škod po kalamitách, tj. na obnovu lesních porostů. Nedílnou součástí 15. kola je podpora rozšiřování znalostí.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

1.1.1 Vzdělávací akce 40 000 000 Kč
1.2.1 Informační akce 15 000 000 Kč
6.4.1 Investice do nezemědělských činností 12 000 000 Kč
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 165 000 000 Kč
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 22 000 000 Kč
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 396 000 000 Kč
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 80 000 000 Kč

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena podle stavu plnění finančního plánu, aktuálního kurzového přepočtu, navýšena o případné nevyčerpané prostředky z předchozích kol příjmu žádostí.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Článek vyšel : 21.9.2022