Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: GRANTOVÝ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE Podpora komunitního života na venkově - ÚK Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024 Program rozvoje Ústeckého kraje
Aktuality:

Ukončen příjem žádostí do výzvy MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024

Dnes v 16:00 byl uzavřen příjem žádostí do výzvy "Podpora komunitního života na venkově ÚK 2024"
Kolik žádostí jsme obdrželi a co se nyní bude s žádostmi dít? To vše se dozvíte v tomto článku.


Díky programu Ústeckého kraje získal MAS Vladař pro své území získal 767.917 Kč. Žadatelé mohli od 29. dubna do 10. června žádat dotaci na podporu svých projektů (ve výši 5 - 25.000 Kč). 

Obdrželi jsme celkem 41 žádostí, které dohromady žádají o 866.824 Kč (seznam žádostí o podporu naleznete v příloze). O tom, které projekty budou podpořeny, rozhodne jejich hodnocení a následný výběr.

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ
Nyní Vaše žádosti zpracováváme. Do deseti pracovních dní od ukončení příjmu žádostí bude zpracována kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektu.
V případě, že žádost obsahuje formální nedostatky (např. identifikační údaje žadatele), obdrží žadatel na kontaktní e-mail výzvu k nápravě. Žadatel bude mít možnost opravit nedostatky do pěti pracovních dní. Pokud nedojede do dané lhůty k nápravě, bude žádost z dalšího hodnocení vyloučena. O vyloučení bude žadatel informován prostřednictvím kontaktního e-mailu. 

Následně proběhne kontrola věcného hodnocení, která proběhne do 15 pracovních dní od od ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Žádosti, které neobdrží minimální počet 55 bodů, budou z hodnocení vyřazeny. Žádosti, které obdržely minimální počet bodů, budou předloženy Výběrové komisi. Výběrová komise žádosti ohodnotí a seřadí podle bodového ohodnocení (od nejvyšší po nejnižší, v případě shody bodů rozhoduje výše požadované dotace, následně čas doručení žádosti). 

VÝBĚR PROJEKTŮ

Další fází je výběr projektů k podpoře, který provádí Rozhodovací komise. Ta na základě doporučení Výběrové  komise rozhodne, které projekty budou schváleny k realizaci. O závěru Rozhodovací komise budou všichni žadatelé informování prostřednictví kontaktního e-mailu (do patnácti pracovních dní po ukončení věcného hodnocení).

ZÁVĚREČNÉ VÝSLEDKY HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ MŮŽETE OČEKÁVAT V ČERVENCI 2024!

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 10.6.2024