Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 2. výzva MAS Vladař – IROP 1 Doprava - I.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ukončen proces hodnocení AK 2. výzva MAS Vladař – IROP 1 Doprava - MAS Vladař

Dne 8. 12 2023 byl úspěšně ukončen proces hodnocení administrativní kontroly, dále jen "AK" u 2. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podporu aktivit pro bezpečnou a nemotorovou dopravu, dále pro cyklistickou dopravu v území MAS Vladař.

2. výzva MAS Vladař – IROP 1 Doprava - I.

Dne 18. 12. 2023 se koná pracovní jednání členů Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař (vedoucí pracovník SCLLD a manažer operačního programu IROP), kde budou předány předsedkyni Výběrové komise MAS projektové záměry, které splnily podmínky "AK" a mohou být tak zařazeny do dalšího procesu hodnocení - věcné hodnocení projektů. Ke každému projektovému záměru budou přiřazeni hodnotitelé, kteří vypracují hodnotící posudky.

Dále se již připravuje samotné hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, kde budou ze strany hodnotitelů předány vypracované hodnotící posudky níže uvedených projektových záměrů a na základě toho budou vypracované kontrolní listy věcného hodnocení včetně dalších dokumentů, které vyplynou ze samotného jednání Výběrové komise MAS, jako jsou například seznam doporučených / nedoporučených projektových záměrů a případně seznam náhradních projektových záměrů. Úspěšně vyhodnocené projektové záměry budou následně postoupeny k poslednímu kroku hodnocení ze strany MAS Vladař, kdy tento administrativní krok má v kompetenci Rozhodovací komise MAS a to výběr projektových záměrů, které budou / nebudou doporučeny k financování včetně projektových záměrů, které mohou být součástí seznamu náhradních projektových záměrů.

Seznam projektových záměrů, které splnily podmínky administrativní kontroly a budou předány k dalšímu kroku hodnocení - věcné hodnocení projektových záměrů:

IROP/2023/017

Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy podél části silnice II/221, k.ú. Soběchleby u Podbořan

Město Blšany, Náměstí 29, Blšany

IROP/2023/018

Třetí etapa opravy chodníku v Nádražní ulici města Chyše

Město Chyše, Žižkovo náměstí č. 18, Chyše

Galerie :

Článek vyšel : 8.12.2023