Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 4. výzva MAS Vladař – IROP 6 Kultura - Knihovny - II.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ukončen proces hodnocení AK 4. výzva MAS Vladař – IROP 6 Knihovny - MAS Vladař

Dne 26. 2. 2024 byl úspěšně ukončen proces hodnocení administrativní kontroly, dále jen "AK" u 4. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podporu aktivity "Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven" v území MAS Vladař.

4. výzva MAS Vladař – IROP 6 Kultura - Knihovny - II.

Dne 11. 3. 2024 se koná pracovní jednání členů Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař (vedoucí pracovník SCLLD a manažer operačního programu IROP), kde budou předány předsedkyni Výběrové komise MAS projektové záměry, které splnily podmínky "AK" a mohou být tak zařazeny do dalšího procesu hodnocení - věcné hodnocení projektů. Ke každému projektovému záměru budou přiřazeni hodnotitelé, kteří vypracují hodnotící posudky.

Dále se již připravuje samotné hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, kde budou ze strany hodnotitelů předány vypracované hodnotící posudky níže uvedených projektových záměrů a na základě toho budou vypracované kontrolní listy věcného hodnocení včetně dalších dokumentů, které vyplynou ze samotného jednání Výběrové komise MAS, jako jsou například seznam doporučených / nedoporučených projektových záměrů a případně seznam náhradních projektových záměrů. Úspěšně vyhodnocené projektové záměry budou následně postoupeny k poslednímu kroku hodnocení ze strany MAS Vladař, kdy tento administrativní krok má v kompetenci Rozhodovací komise MAS a to výběr projektových záměrů, které budou / nebudou doporučeny k financování včetně projektových záměrů, které mohou být součástí seznamu náhradních projektových záměrů.

Seznam projektových záměrů, které splnily podmínky administrativní kontroly a budou předány k dalšímu kroku hodnocení - věcné hodnocení projektových záměrů:

IROP/2023/033

Vestavba osobního výtahu a hygienického zázemí v č. p. 52, Žatec

Město Žatec

IROP/2023/034

Modernizace dětského oddělení a zázemí pro návštěvníky knihovny

Kulturní zařízení města Postoloprty p.o.

Galerie :

Článek vyšel : 26.2.2024