Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ukončen proces hodnocení FNaP 10. výzva IROP Mas Vladař

Dne 12. 02. 2020 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 10. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podpoření infrastruktury základních škol celého území MAS Vladař.

10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)

Dne 19. 02. 2020 se koná pracovní jednání členů Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař (vedoucí pracovník SCLLD a manažer operačního programu IROP), kde budou předány předsedovi Výběrové komise MAS žádosti o podporu, které splnily podmínky FNaP a mohou být tak zařazeny do dalšího procesu hodnocení - věcné hodnocení projektů, kdy budou přiřazeni hodnotitelé na jednotlivé projekty / žádosti o podporu k vypracování hodnotících posudků.

Dne 2. 3. 2020 se koná hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař, kde budou ze strany hodnotitelů předány vypracované hodnotící posudky níže uvedených žádostí o podporu a na základě toho budou vypracované kontrolní listy věcného hodnocení včetně dalších dokumentů, které vyplynou ze samotného jednání Výběrové komise MAS, jako jsou například seznam doporučených projektů, nedoporučených projektů a seznam náhradních projektů. Úspěšne vyhodnocené žádosti o podporu budou následně postoupeny k poslednímu kroku hodnocení ze strany MAS Vladař, kdy tento administrativní krok má v kompetenci Rozhodovací komise MAS a to výběr projektů, které budou / nebudou doporučeny k financování včetně projektů nebo budou součástí seznamu náhradních projektů.

 

Seznam předaných žádostí o podporu, které splnily podmínky FNaP:

  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012285 - Modernizace odborných učeben v ZŠ Manětín - Základní škola Manětín, příspěvková organizace
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012286 - Učebna pro výuku přírodních věd - Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012290 - Přírodovědné předměty v moderním pojetí - Základní škola Žatec, Komenského alej, 749, okres Louny
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012295 - Jazyková učebna s novými technologiemi - Základní škola Žatec, Komenského alej, 749, okres Louny
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012303 - Učebna cizích jazyků a informatiky - Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012420 - Vybudování multifunkční učebny na základní škole Tuchořice - Základní škola a Mateřská škola Tuchořice, okres Louny, příspěvková organizace
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012430 - Modernizace odborné výuky na ZŠ Petrohrad - Obec Petrohrad
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012457 - Modernizace odborné výuky na ZŠ Chbany - Základní škola a Mateřská škola Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace
  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012475 - Venkovní víceúčelová učebna a bezbariérové sociální zařízení - Základní škola  a Mateřská škola Vroutek, okres Louny -  příspěvková organizace

Galerie :

Článek vyšel : 18.2.2020