Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Ukončen proces hodnocení FNaP 6. výzva IROP Mas Vladař

Dne 17. 8. 2018 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 6. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podporu zsociálního podnikání celého území MAS Vladař.

Dne 17. 8. 2018 se koná hodnotící jednání Výběrové komise MAS a zástupců MAS Vladař (vedoucí pracovník SCLLD a manažer operačního programu IROP) ke 4. výzvě MAS Vladař, kde budou řešeny výsledky dílčích hodnocení věcného hodnocení žádostí o podporu.

Aby ze strany MAS Vladař byl urychlen administrativní proces zahájení dalšího kroku hodnocení podaných žádostí o podporu do 6. výzvy MAS Vladař, bude do programu jednání zařazeno předání žádostí o podporu 6. výzvy MAS Vladař, které splnily podmínky FNaP a budou předány předsedkyni Výběrové komise MAS, a tím budou zařazeny do dalšího procesu hodnocení - věcné hodnocení projektů. Zároveň budou přiřazeni hodnotitelé na jednotlivé projekty / žádosti o podporu k vypracování hodnotících posudků.

Seznam předaných žádostí o podporu 6. výzvy MAS IROP 4, které splnily podmínky FNaP:

  • CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009074 - Provoz automyčky v Žatci - Bander Group s.r.o.

Galerie :

Článek vyšel : 22.8.2018