Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 16.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1) 17.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

UKONČEN proces hodnocení ZOZ u výzev IROP, část VI.

16. výzva MAS Vladař IROP 1
17. výzva MAS Vladař IROP 5


V podaných žádostech o podpopru, které podléhají níže uvedeným výzvám MAS Vladař, byl UKONČEN proces hodnocení ze strany ŘO IROP / CRR IROP a to závěrečné ověření způsobilosti "ZOZ", kdy toto hodnocení bylo pro většinu žadatelů úspěšné a byl jim vydán PRÁVNÍ AKT "PA" což znamená, že byly schváleny žadatelům finanční prostředky v součinnosti s podanými žádostmi o podporu a projekty jsou ve stavu "Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory" a žadatelé mohou zahájit fyzickou realizaci projektu.

U 16. výzvy IROP 1 došlo v průběhu kontroly a hodnocení podaných žádostí o podporu ke změnám. U žádosti o podporu pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016567 ke dni 18. 10. 2021 byla žadatelem „Městys Nepomyšl“ stažena žádost o podporu v systému MS2014+, pod názvem projektu „Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců podél komunikace č. III/2247 v Nepomyšli". Z tohoto důvodu nebyl tento projekt již součástí konečných výsledků věcného hodnocení projektů, kdy tento administrativní krok má v kompetenci Výběrová komise MAS Vladař, a nebyl ani zařazen na seznam projektů doporučených k financování.

U žádosti o podporu pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016562, žadatel "Město Blšany", název projektu "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Blšanech - chodník podél silnice I/27", bylo ze strany ŘO IROP ukončeno hodnocení projektu se stavem projektu PN25, kdy žadatel využil možnosti dle obecných pravidel pro žadatele a příjemce a dle specifických pravidel pro žadatele a příjemce s vazbou na 53. výzvu IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA a podal stížnost proti postupu hodnocení ŘO IROP. Tato stížnost se posunula již několika kroky a nyní pokračuje další navazující kontrola ze strany ŘO IROP s vazbou na dopnění a zaslání potebných informací ze strany žadatele.

Pozn.:

 1. Uvedené informace jsou aktuální k datu vydání článku, tj. 24. 6. 2022
 2. CZV - celkové způsobilé výdaje, což znamená, že částky jsou uvedeny ve výši 95% Evropské fondy / příspěvek Unie + 5% spoluúčast žadatele
 3. STAV PROJEKTU PN25 - Žádost o podporu nesplnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění
 4. STAV PROJEKTU PN20a - Žádost o podporu stažena žadatelem
 5. STAV PROJEKTU PN20b - Žádost o podporu ukončena ŘO/ZS
 6. STAV PROJEKTU PP30 - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory

 

16.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy IV. (IROP1)

 • Výstavba chodníků Široké Třebčice
  • Obec Veliká Ves
  • 511.311,29 Kč (CZV)
  • stav PP30
 • Zvýšení bezpečnosti dopravy v Blšanech - chodník podél silnice I/27
  • Město Blšany
  • 2.320.549,59 Kč (CZV)
  • stav projektu PN25
 • Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců podél komunikace č. III/2247 v Nepomyšli
  • Městys Nepomyšl
  • 470.111,28 Kč (CZV)
  • stav projektu PN20a
 • Stavba chodníku v ul. Karlovarská, Vroutek
  • Město Vroutek
  • 2.739.456,74 Kč (CZV)
  • stav projektu PN20b

 

17.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení V. (IROP5)

 • Polytechnická dílna na ZŠ Manětín
  • Základní škola Manětín, příspěvková organizace
  • 1.399.357,00 Kč (CZV)
  • stav PP30
 • Dovybavení Přírodovědného centra v Žatci
  • Město Žatec
  • 2.510.725,00 Kč (CZV)
  • stav projektu PN25

Galerie :

Článek vyšel : 24.6.2022