Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

UKONČEN proces hodnocení ZOZ u výzev IROP, projekty jsou ve fyzické realizaci II.

6. výzva MAS Vladař IROP 4
7. výzva MAS Vladař IROP 2
8. výzva MAS Vladař IROP 6
11. Výzva MAS Vladař IROP 5


V podaných žádostech o podpopru, které podléhají níže uvedeným výzvám MAS Vladař, byl UKONČEN proces hodnocení ze strany ŘO IROP / CRR IROP a to závěrečné ověření způsobilosti "ZOZ", kdy toto hodnocení bylo pro žadatele úspěšné a byl jim vydán PRÁVNÍ AKT "PA" což znamená, že byly schváleny žadatelům finanční prostředky v součinnosti s podanými žádostmi o podporu a projekty jsou ve stavu "Projekt ve fyzické realizaci".

Pozn.:

 1. CZV - celkové způsobilé výdaje, což znamená, že částky jsou uvedeny ve výši 95% Evropské fondy / příspěvek Unie + 5% spoluúčast žadatele
 2. 9.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení II. (IROP5) nemá uvedeny výsledky hodnocení z důvodu, že nebyly do této výzvy podány žádné žádosti o podporu
 3. 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5) nemá uvedeny výsledky hodnocení z důvodu, že u podané žádosti o podporu stále probíhá proces hodnocení na MAS Vladař
 4. 12.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1) nemá uvedeny výsledky hodnocení z důvodu, že nebyly do této výzvy podány žádné žádosti o podporu
 5. 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1) nemá uvedeny výsledky hodnocení z důvodu, že u podané žádosti o podporu stále probíhá proces hodnocení na MAS Vladař

 

6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)

 • Provoz automyčky v Žatci
  • Bander Group s.r.o.
  • 3.500.000,00 Kč (CZV)

 

7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)

 • Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Žlutice
  • Město Žlutice
  • 790.758,00 Kč (CZV)
 • Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Toužim
  • Město Toužim
  • 790.758,00 Kč (CZV)

 

8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)

 • NKP SZ Krásný Dvůr - obnova drobných staveb v zámeckém parku
  • Národní památkový ústav
  • 2.326.320,00 Kč (CZV)

 

11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5) - aktivita SŠ a VOŠ

 • Pořízení laboratoře a techniky pro zemědělské a technické obory vzdělání
  • Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace
  • 1.999.963,00 Kč (CZV)

Galerie :

Článek vyšel : 17.4.2020