Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ 13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1) Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

UKONČEN proces hodnocení ZOZ u výzev IROP, projekty jsou ve fyzické realizaci III.

13. Výzva MAS Vladař IROP 1

V podaných žádostech o podpopru, které podléhají níže uvedeným výzvám MAS Vladař, byl UKONČEN proces hodnocení ze strany ŘO IROP / CRR IROP a to závěrečné ověření způsobilosti "ZOZ", kdy toto hodnocení bylo pro žadatele úspěšné a byl jim vydán PRÁVNÍ AKT "PA" což znamená, že byly schváleny žadatelům finanční prostředky v součinnosti s podanými žádostmi o podporu a projekty jsou ve stavu "Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory" a žadatelé mohou zahájit fyzickou realizaci projektu.

Pozn.:

 1. CZV - celkové způsobilé výdaje, což znamená, že částky jsou uvedeny ve výši 95% Evropské fondy / příspěvek Unie + 5% spoluúčast žadatele
 2. 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5) nemá uvedeny výsledky hodnocení z důvodu, že u podaných žádostí o podporu ještě probíhá proces hodnocení na ŘO IROP
 3. 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III. nemá uvedeny výsledky hodnocení z důvodu, že u podaných žádostí o podporu stále probíhá proces hodnocení na MAS Vladař
 4. 15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2) nemá uvedeny výsledky hodnocení z důvodu, že u podaných žádostí o podporu stále probíhá proces hodnocení na MAS Vladař

 

13.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)

 • Chodník - Žatecká, Holedeč
  • Obec Holedeč
  • 3.000.000,00 Kč (CZV)
 • Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423 v Radonicích
  • Obec Radonice
  • 2.995.645,00 Kč (CZV)
 • Chodník ke škole ve Valči
  • Obec Valeč
  • 3.000.000,00 Kč (CZV)
 • Bezpečné zastávky Rvenice
  • Město Postoloprty
  • 805.914,21 Kč (CZV)

Galerie :

Článek vyšel : 23.10.2020