Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

UKONČENO věcné hodnocení žádostí - 10. výzva IROP MAS Vladař, SEZNAM doporučených projektů

Dne 2. 3. 2020 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu přijatých žádostí, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci věcného hodnocení v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 10. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)

V níže uvedeném seznamu naleznete výsledky hodnocení přijatých projektů, které byly v rámci věcného hodnocení úspěšně vyhodnoceny a získaly odpovídající počet bodů, a jsou tak doporučeny k dalšímu kroku hodnocení, kdy se bude jednat za MAS Vladař o zahájení 3. administrativní kroku, tedy schválení seznamů projektů, které budou doporučeny nebo nedoporučeny k financování a dále schválení seznamů náhradních projektů, celková délka hodnocení je 20 PD (lhůta začíná běžet následující den od ukončení věcného hodnocení).

Zápis z hodnotícího jednání Výběrové komise naleznete v přílohách u textace výzvy, zde: http://vladar.cz/10-vyzva-mas-vladar-irop-zvyseni-kvality-a-dostupnosti-infrastruktury-pro-vzdelavani-a-celozivotni-uceni-iii-irop5-vypis-text-96.html

 

Více se o průběhu věcného hodnocení a výběru projektů dozvíte ve směrnicI č. 01 "Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projektů, ošetření zamezení střetu zájmů / Operační program IROP", "kapitola č. 4. Hodnocení a výběr projektů".

 

V případě Vašich dotazů či dalších informací, kontakujte projektového manažera IROPp. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz nebo na telefonním čísle: 724 168 451

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 12.3.2020