Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

UKONČENO věcné hodnocení žádostí - výzva č. 6. IROP MAS Vladař, SEZNAM doporučených - nedoporučených projektů

Dne 23. 8. 2018 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu doporučených - nedoporučených žádostí / projektů k financování v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4).

Do 6. výzvy / IROP 4 / sociální podnikání / MAS Vladař se registroval v systému MS2014+ jeden žadatel. Bohužel žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení a žádost o podporu nemůže být tak předána k dalšímu kroku hodnocení, a to výběr projektů. Výstupem z hodnotícího jednání, které se konalo 23. 8. 2018 je tedy zápis z jednání a seznam nedoporučených projektů k financování.

Zápis z hodnotícího jednání Výběrové komise naleznete v přílohách u textace výzvy, zde: 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)

 

V případě Vašich dotazů či dalších informací, kontakujte projektového manažera IROP: p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz nebo na telefonním čísle: +420 724 168 451

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 29.8.2018