Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Ústecký a Karlovarský kraj vypisují dotační programy

Pro měsíc únor a březen jsou vypsány dotační programy Ústeckým a Karlovarským krajem. Ústecký kraj směřuje podporu na obnovu venkova, a to primárně pro obce do 1000 obyvatel. Karlovarský kraj zase vypsal program v oblasti ochrany přírody.

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2022

Příjem žádostí potrvá od 20. ledna do 21. února 2022.

Žadatelé: obce, které splňují podmínky dané programem

Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zaměřen na oblasti podpory:

  1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby 
  2. Chodníky a místní komunikace
  3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny
  4. Administrace projektové žádosti a dokumentace pro získání dotace

Více na: https://www.kr-ustecky.cz/program-obnovy-venkova-2022/d-1763323/p1=275714

Program na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Žádosti lze podávat od 7. do 14. března 2022.

Žadatelé: nestátní neziskové organizace, obce, právnické osoby, fyzické osoby podnikající a fyzické osoby nepodnikající

Program je zaměřen na oblasti podpory:

  1. Ochrana přírody
  2. Enviromentální výchova, vzdělávání a osvěta

Více na: http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/zivotni.aspx

Článek vyšel : 2.2.2022