Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: COVID-19 - Aktuální krize, kde čerpat informace?
Aktuality:

Ústecký kraj podpoří regionální OSVČ

Ústecký kraj schválil 9. dubna „DOTAČNÍ PROGRAM na zmírnění následků koronaviru pro OSVČ“.

Dotační program má za cíl posílit ekonomická opatření vlády ČR ke zmírnění dopadu pandemie koronaviru na OSVČ ve snaze zachovat jejich podnikatelské aktivity a zabránit snížení hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu.

Podpora je poskytována na provozní náklady žadatele, bezprostředně související se zajištěním podmínek pro výkon podnikatelské činnosti, které žadatel prokazatelně hradí, a to i v době, kdy nemůže z důvodu mimořádných opatření vlády ČR v souvislosti s koronavirovou pandemií provádět aktivity k naplnění podnikatelské činnosti.

 

Ústecký kraj vyčlenil pro tento dotační program 70 000 000 Kč. Alokace bude rovnoměrně rozdělena mezi jednotlivé okresy Ústeckého kraje:

Okres Děčín 10 000 000 Kč

Okres Chomutov 10 000 000 Kč

Okres Most 10 000 000 Kč

Okres Litoměřice 10 000 000 Kč

Okres Louny 10 000 000 Kč

Okres Teplice 10 000 000 Kč

Okres Ústí nad Labem 10 000 000 Kč

V případě, že alokace určená pro některý z okresů nebude z důvodu nedostatečného zájmu vyčerpána, rozdělí se zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků rovnoměrně mezi okresy s převisem žádostí.

Dotace jednomu žadateli se poskytuje ve výši 25 000 Kč formou neinvestiční dotace.

Poskytnutá dotace tvoří 100 % celkových uznatelných nákladů projektu.

 

Žadatelem o dotaci může být OSVČ, která splňuje následující podmínky:

a) má sídlo v Ústeckém kraji,

b) je OSVČ, která splnila podmínky čerpání kompenzačního bonusu pro OSVČ dle podmínek Zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovým opatřením v souvislosti s výskytem koronaviru SARS – CoV 2 a kompenzační bonus ji byl poskytnut,

c) je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 11. 5. 2020 do 31. 8. 2020

 

Více informací naleznete zde: https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-quot-podpora-na-zmirneni-dopadu-koronaviru-pro-osvc-quot/d-1743792/p1=204744

Galerie :

Článek vyšel : 15.4.2020