Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Animace škol a školských zařízení v OP VVV
Aktuality:

Uživatelská příručka - Evidence podpoř. osobVážení žadatelé ve výzvě Šablony ZŠ a MŠ I – řídící orgán dnes uveřejnil Uživatelskou příručku IS ESF 2014+ pro příjemce k evidenci podpořených osob v rámci projektů OP VVV. Současně došlo ke změně umístění Karta účastníka OP VVV pro evidenci údajů v IS ESF 2014+.
Všechny dokumenty k problematice IS ESF 2014+ jsou nyní nově uloženy zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/is-esf-2014-evidence-podporenych-osob-2.

Článek vyšel : 22.12.2016