Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

V Libědicích proběhlo první setkání pod názvem Snídaně se starosty obcí MAS Vladař

Snídaně se starosty obcí MAS Vladař, tak zněl název prvního setkání starostů, jejichž obce patří do našeho území. Setkání proběhlo v úterý 31. května v krásném prostředí hospody Kotva.

Na den 31. 5. 2022 jsme společnými silami připravili a také uskutečnili naší první společnou snídani, zástupců MAS Vladař a zástupců obcí v našem území. Tento den tak trochu vyšel úplně symbolicky po dni 30. 5. 2022, kdy na toto datum připadal „Svátek sousedů“, který je krásným nápadem, dotaženým k realizaci. Tento svátek si prosadil roku 1999 Atanase Périfan a Den sousedů má sloužit k utužování vztahů se spolubydlícími a sousedy. V České republice se svátek sousedů začal slavit od roku 2001 a tak si dovolím říci, že na MAS Vladař pojmeme tuto novou tradici v pravidelnosti od roku 2022 také vlastně k takovému utužování sousedských vztahů, a když máme v tomto roce samé dvojky, tak budeme rádi, že se společně budeme scházet ne jednou, ale dvakrát ročně :-)

Cílem tohoto setkání je hlavně sejít se netradičně, neúředně, prostě jednoduše jako přátelé, kteří si mají stále co říci, a vzájemným vyprávěním si tak předávat své zkušenosti, radosti, ale bohužel i ty starosti a propojit vše tak trochu nekonvenčním způsobem.

I zde jsme, ale museli mít stanovený program, který zatím vysílal signály na potřebnost řešení a pomoci nám zástupcům na MASce společně se podílet na vytváření a propojenost potřeb, záměrů v našem celém území. Před zahájením programu vše, ale začalo výbornou snídaní, propojenou již vzájemnou diskusí a hovorů. Po snídani jsme měli pro všechny nachystané překvapení, a to soutěž spojenou s historickými prameny v našem území MAS Vladař. Do předem rozdělených skupin byla rozdána slepá mapa území, kam měli členové jednotlivých týmů na základě stanovených otázek vyznačovat místa, města – obce, ke kterým směřovala správná odpověď. Musím konstatovat, že bylo krásné sledovat, jak se různě radí, shodují či neshodují na správné odpovědi. Vše probíhalo úplně jako u dětí ve škole. Po rozuzlení správných odpovědí jsme, ale museli i v této přátelské atmosféře také pracovat. Proto si pan ředitel, ing. Josef Ryšavý, nachystal prezentaci, kde vysvětlil potřebné vazby, výhody a důležitost společné práce a koordinace v řešení aktualizace potřeb území, plánů, vizí, rozvoje a společného žití nás občanů. V průběhu prezentace byly již kladeny dotazy a také byl rozdán všem přítomným k vyplnění dotazník, který byl zaměřen na současné šetření právě již zmiňovaných potřeb a záměru obcí. Mimo jiné byly také prezentovány výsledky za programové období 2014+ a společně jsme se podívali na výzvy pro následující programové období 2021+ a aktuálně probíhající dotační tituly, ve kterých je možné žádat na zajímavé projekty.

Po ukončení prezentace a všeho potřebného, čekala na všechny návštěva exkurzí, kam jsme se společně přesunuli. Ty jsme započali v nově vybudované hasičské zbrojnici v Libědicích, která může jít za příklad mnoha dalším do budoucna budovaným zbrojnicím. Na závěr jsme se přesunuli do areálu společnosti Garde.cz s.r.o., která byla podpořena v rámci výzvy MAS Vladař z Programu rozvoje venkova, kde jsme nakoukli pod pokličku výroby moderních nízkoenergetických a pasivních dřevostaveb, které mají velmi nízké provozní náklady. Obě exkurze sklidily pozitivní reakce. A jelikož nejsme úplně vždy pány svého času, museli jsme se po exkurzích rozloučit a každý se tak opět vrhnout zpět po své práci.

A to nejlepší na konec. Událost měla mezi starosty velký ohlas, což nás velmi těší, a již na místě si účastníci naplánovali další setkání, které se uskuteční v srpnu tohoto roku 2022! Kde a kdy přesně, samozřejmě co nejdříve vymyslíme a dáme vědět.

Těšíme se.

A pár slov na závěr. Velké poděkování patří obci Libědice, panu starostovi Pavlovi Kozlíkovi a celému personálu v hospodě Kotva, kteří nám poskytli nejen kompletní zázemí na dnešní akci, ale nachystali nám výborné pohoštění a s velkou péčí se o nás celé dopoledne starali.

 

Za MAS Vladař o.p.s,

  • Ing. Josef Ryšavý - ředitel
  • Petr Menzl - PRV
  • Andrea Nipauerová - IROP

Galerie :

Článek vyšel : 15.6.2022