Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 5. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I. Operační program zaměstnanost
Aktuality:

VĚCNÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ v 5. výzvě MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař

Dne 11. 6. 2019 proběhlo jednání Výběrové komise MAS Vladař v rámci 5. výzvy MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I.
Výběrová komise na tomto jednání provedla věcné hodnocení projektů podaných ve výzvě.


Pro toto jednání si nechala Výběrová komise vyhotovit expertní věcné hodnocení žádostí, které vypracovala paní Olga Šoltésová.

Na základě expertního hodnocení rozhodla Výběrová komise takto:

 1. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011608
  název projektu: POSLEDNÍ ŠANCE
  žadatel: LEADER ACADEMY o.p.s
  Bodové hodnocení: 81,25
  Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení.
   
 2. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011710
  název projektu: Prostupné zaměstnávání v restauraci U Zlatého beránka
  žadatel: PROMETHEUS Effect, o.p.s.
  Bodové hodnocení: 75
  Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení.

Podrobnější informace naleznete v příloze.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 15.6.2019