Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 5. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I. Operační program zaměstnanost
Aktuality:

VĚCNÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ v 5. výzvě MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař

Z důvodu nerovnoměrného zastoupení zájmových skupin mezi členy výběrové komise bylo nutné zopakovat jednání Výběrové komise. Dne 10. října tedy proběhlo další jednání Výběrové komise, která provedla věcné hodnocení projektů v rámci 5. výzvy MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I.

Výběrová komise rozhodla takto:

 1. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011608
  název projektu: POSLEDNÍ ŠANCE
  žadatel: LEADER ACADEMY o.p.s
  Bodové hodnocení: 81,25
  Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení.
   
 2. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011710
  název projektu: Prostupné zaměstnávání v restauraci U Zlatého beránka
  žadatel: PROMETHEUS Effect, o.p.s.
  Bodové hodnocení: 75
  Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení.

Podrobnější informace naleznete v příloze.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 11.10.2019