Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 6.výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II. Operační program zaměstnanost
Aktuality:

VĚCNÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ v 6.výzvě MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II.

Dne 15. 7. 2019 proběhlo jednání Výběrové komise MAS Vladař v rámci 6. výzvy MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II.
Výběrová komise na tomto jednání provedla věcné hodnocení projektů podaných ve výzvě.


Pro toto jednání si nechala Výběrová komise vyhotovit odborné věcné hodnocení žádostí, které vypracovala paní Olga Šoltésová.

Na základě odborného hodnocení rozhodla Výběrová komise takto:

 1. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014367
  název projektu: Mimoškolní klub a příměstské tábory "ROHÁČEK"
  žadatel: LEADER ACADEMY o.p.s.
  Bodové hodnocení: 98,75
  Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení.
   
 2. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014319
  název projektu: Práce a rodina
  žadatel: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.
  Bodové hodnocení: 98,75
  Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení.
   
 3. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014358
  název projektu: PŘIMĚSTSKÝ TÁBOR PETROHRAD
  žadatel: VEEV, z.s.
  Bodové hodnocení: 78,75
  Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení.
   

Podrobnější informace naleznete v příloze.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 19.7.2019