Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 2. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora a rozvoj sociální služby (OPZ3) na území MAS Vladař I. Operační program zaměstnanost
Aktuality:

VĚCNÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ ve 2. výzvě MAS Vladař-OPZ-Podpora a rozvoj sociální služby (OPZ3) na území MAS Vladař I.

Dne 11. 6. 2019 proběhlo jednání Výběrové komise MAS Vladař v rámci 2. výzvy MAS Vladař-OPZ-Podpora a rozvoj sociální služby (OPZ3) na území MAS Vladař I.
Výběrová komise na tomto jednání ukončila věcné hodnocení projektů podaných ve výzvě.


Pro toto jednání si nechala Výběrová komise vyhotovit expertní věcné hodnocení žádostí, které vypracovala paní Olga Šoltésová.

Na základě expertní hodnocení rozhodla Výběrová komise takto:

 1. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011715
  název projektu: Nízkoprahové zařízení pro mládež Klub Amaro Avindo
  žadatel: Romano jasnica, spolek
  Bodové hodnocení: 95
  Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení.
   
 2. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011609
  název projektu: Personální rozšíření pro odborné sociální poradenství na Toužimsku a Žluticku
  žadatel: Český západ, o.p.s.
  Bodové hodnocení: 67,5
  Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení.

Podrobnější informace naleznete v příloze.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 14.6.2019