Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021+
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VERZE 02 - směrnice č. 01 - Interní postupy MAS Vladař IROP21+ pro hodnocení a výběr projektů

Dne 19. 4. 2024 byla schválená aktualizace směrnice č. 01.

Na jednání Rozhodovací komise MAS Vladař byla schválena potřebná aktulizace směrnice č. 01 - Interní postupy MAS Vladař IROP21+ pro hodnocení a výběr projektů, ošetření zamezení střetu zájmů - Operační program IROP programové období 2021 - 2027.

Aktualizace byla provedena úpouze v kapitole 5.3 Výběr projektových záměrů, kde bylo poteřbné doplnit přesné termíny a povinnosti pro žaadtele, kteří podávají projketové záměry na MAS Vladař a dále povinné přílohy, které je žadatel povinen doložid k žádosti o podporu do systéímu ISKP 21+ / MS2021+.

Tato aktulaizace se týká žadatelů, kteří budou podávat své projektové záměry až od 7. výzvy IROP MAS Vladař. Pro žadatele, kteří podávali "PZ" do 1. až 5. výzvy IROP MAS Vladař a budou podávat "PZ" do 6. výzvy IROP je platná verze 01.

 

kontaktní osoba v případě dotazů:

manažer IROP – CLLD MAS Vladař – Andrea Nipauerová
mobil: + 420 731 416 889
e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 30.4.2024