Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5) Místní akční skupina Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VÝBĚR PROJEKTŮ 10. výzva IROP 5 - aktuální informace

Dne 25. 3. 2020 proběhla "online konference" s členy RK MAS, kde proběhl závěrečný administrativní krok hodnocení za MAS Vladař a to Výběr projektů. V řešení je stále žádost o změnu SCLLD MAS Vladař !!!

Vážení žadatelé a příjemci 10. výzvy IROP 5.

Na základě Vašich častých dotazů uvádíme v tomto článku potřebné informace ohledně řešení žádosti o změnu strategie MAS Vladař, která se provádí na základě nedostatečné finanční alokace 10. výzvy IROP 5, aby bylo možné podpořit co nejvíce projektů dané výzvy.

Tak jak Vám již bylo sděleno v depeši, mailem a bylo uvedeno na webových stránkách MAS Vladař,  tak je stav žádosti o změnu stále bohužel v administrativním procesu, a to i z toho důvodu, že se seběhlo několik kroků na strategii - SCLLD MAS Vladař najednou, a to před řešením samotné změny s vazbou na 10. výzvu IROP 5, které musí být řešeny postupně tak, jak byli zadány a mezi sebou navazují.

Tyto kroky ani postup není možné ze strany MAS Vladař ani ŘO IROP nějak přeskočit nebo urychlit. Jakmile budeme mít příznivější informace, budeme Vás, žadatele a příjemce, obratem kontaktovat. Chápeme, že současná doba trvání řešení potřebných administrativních kroků žádosti o změnu (navýšení alokace 10. výzvy IROP 5) je pro Vás dlouhá a určitě i složitá v rozhodnutí zda realizaci zahájit nebo vyčkat na dokončení hodnocení žádostí o podporu, ale ani pro nás není tato situace jednoduchá.

Pro žadatele a příjemce se nic nemění, současný stav NEMÁ ŽÁDNÝ VLIV na dosud ukončené hodnocení žádostí o podporu 10. výzvy IROP 5.

I přes situaci, která nyní panuje v České republice, která nám vlastně tak trochu narušila náš běžný způsob fungování a jednání, jsme na MAS Vladař nepozastavili řešení a plné fungování operačního programu IROP a ani kolegové na ŘO IROP neomezili svou pracovní činnost. Všichni jedeme na plný plyn, i když je pravda, že některé kroky se nyní prodlužují z důvodu práce z domova "HOMEOFFICE", kdy potřebná jednání se museli a musejí konat hlavně online, kdy o této skutečnosti byli všichni žadatelé a příjemci podpory informování centrálně přes systém ISKP14+ a MS2014+ formou systémové depeše a i my jsme uveřejnili potřebné informace na svém webu.

 

Věřte, že se všichni snažíme, aby bylo vyřešeno vše k plné spokojenosti hlavně Vás, žadatelů a příjemců podpory. Proto Vám tímto zatím děkuji za Vaše pochopení a hlavně trpělivost.

 

Samozřejmě pokudy by byli jakékoliv dotazy z Vaší strany, určitě mne neváhejte kontaktovat. Váš manažer operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Galerie :

Článek vyšel : 20.5.2020