Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 1. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - I.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VÝBĚR projektů doporučených k financování - 1. výzva MAS Vladař IROP 3

Dne 3. 1. 2024 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování.

Do 1. výzvy MAS Vladař bylo podáno a zaregistrováno 16 projektových záměrů (dále jen "PZ"), které byly hodnoceny v rámci výběru projektů ze strany Rozhodovací komise MAS Vladař.

Přílohy u tohoto článku, které jsou ke stažení:

  • Seznam vybraných projektů doporučených k financování
  • Zápis z jednání Rozhodovací komise MAS Vladař (též možnost také stažení z příloh výzvy)

Výsledkem jednání Rozhodovací komise MAS Vladař byl sestavený a schválený SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ doporučených k financování v rámci výzvy "1. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - I.“. Bližší informace naleznete v zápise , viz příloha tohoto článku. Rozhodovací komise MAS Vladař postupovala při výběru projektů a jejich pořadí dle schválené a platné směrnice č. 01 MAS Vladař - Interní postupy. "PZ", které jsou součástí seznamu byla vystavena a zaslána souhlasná stanoviska o souladu "PZ" se schválenou SCLLD MAS Vladař na programové období 2021 - 2027, která mají platnost 60 kalendářních od data vystavení, což je do 2. 3. 2024. Do té doby žadatelé mají povinnost své "PZ" zaregistrovat a podat v systému ISKP21+ běžným způsobem - žádost o podporu v IROP (dále jen ŽoP). Po podání ŽoP v systému bude standardním způsobem žadateli přiřazen hodnotitel za CRR a následně bude zahájena kontrola a hodnocení. Tato část již není v kompetenci MAS Vladař. "PZ", které splní podmínky kontroly a hodnocení, bude ze strany ŘO IROP vydán právní akt.

 

Na co nezapomenout před podáním žádosti o podporu ze strany žadtele v rámci MAS Vladař !!!

NEZAPOMENOUT, že před schválením a podepsáním ŽoP v systému (tedy samotným podáním) je povinnost ze strany žadatele vyzvat oprávněnou osobu za MAS Vladař – p. Nipauerová Andrea – písemnou formou na uvedený e-mail: irop@vladar.cz nebo andrea.nipauerova@vladar.cz pro potřebnou kontrolu žádosti o podporu, která se bude týkat pouze hodnot a části, které jsou součástí schváleného "PZ" na MAS Vladař. Je potřebné tuto osobu přidat do dané ŽoP jako „spolusignatáře“.

 

Výše stanovená alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 1. výzvu MAS Vladař:

  • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu 1. výzva MAS Vladař – IROP 3 Vzdělávání - I.“ byla odsouhlasena v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 34.000.000,00
  • Celková alokace, která bude čerpána v součinnosti s přijatými "PZ" 1. výzvy, které splnily administrtaivní kontrolu a věcné hodnocení bude v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 32.029.552,00

 

Kontaktní osoba:

  • manažer operačního programu IROP - p. Nipauerová Andrea, e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz
  • mobil 731 416 889

 

Vybrané "PZ", které mají potřebné dosažené bodové hodnocení a jsou doporučené k financování:

Registrační číslo projektového záměru

(přijatého do datové schránky MAS Vladař)

Název projektového záměru

(dle podaného projektového záměru na MAS Vladař do datové schránky)

Počet dosažených bodů

(počet dosažených bodů dle splněných kritérií v rámci věcného hodnocení)

Žadatel

(jméno žadatele / název žadatele)

Pořadí projektového záměru dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD

CZV projektu

(celkové způsobilé výdaje)

IROP/2023/001

Modernizace odborné učebny ZŠ Lipenec

Celkový počet dosažených bodů:     95 bodů

Základní škola Lipenec, Lipenec 119, okres Louny

1.

2.496.222,00 Kč

IROP/2023/002

Modernizace odborné učebny IT a robotiky ZŠ Lipenec

Celkový počet dosažených bodů:     95 bodů

Základní škola Lipenec, Lipenec 119, okres Louny

2.

2.495.742,00 č

IROP/2023/006

Modernizace environmentální učebny ZŠ a MŠ Tuchořice

Celkový počet dosažených bodů:     95 bodů

Základní škola a mateřská škola Tuchořice, Tuchořice 167, okres Louny

3.

2.486.830,00

IROP/2023/003

Konektivita na ZŠ Lipenec

Celkový počet dosažených bodů:     90 bodů

Základní škola Lipenec, Lipenec 119, okres Louny

4.

2.498.020,00

IROP/2023/004

Modernizace školní družiny ZŠ Chbany

Celkový počet dosažených bodů:     90 bodů

Základní škola a Mateřská škola Chbany, Chbany 20, okres Chomutov

5.

2.493.121,00

IROP/2023/005

Modernizace environmentální učebny ZŠ a MŠ Tuchořice

Celkový počet dosažených bodů:     90 bodů

Základní škola a mateřská škola Tuchořice, Tuchořice 167, okres Louny

6.

2.059.617,00

IROP/2023/008

Školní cvičná kuchyňka ZŠ Měcholupy

Celkový počet dosažených bodů:     90 bodů

Základní škola Měcholupy, Měcholupy 2, okres Louny

7.

2.500.000,00 Kč

IROP/2023/010

Modernizace cvičné kuchyňky a robotické a polytechnické dílny ZŠ Vroutek

Celkový počet dosažených bodů:     90 bodů

Základní a Mateřská škola Vroutek, Karlovarská 560, Vroutek, okres Louny

8.

1.500.000,00 Kč

IROP/2023/011

Modernizace školní družiny ZŠ Vroutek

Celkový počet dosažených bodů:     90 bodů

Základní a Mateřská škola Vroutek, Karlovarská 560, Vroutek, okres Louny

9.

1.500.000,00 Kč

IROP/2023/012

Modernizace vybavení učeben ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019

Celkový počet dosažených bodů:     90 bodů

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

10.

1.500.000,00 Kč

IROP/2023/015

Modernizace polytechnické učebny ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Celkový počet dosažených bodů:     90 bodů

Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny

11.

1.500.000,00 Kč

IROP/2023/013

Obnova IT techniky ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019

Celkový počet dosažených bodů:     85 bodů

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

12.

1.500.000,00 Kč

IROP/2023/014

Modernizace školní družiny ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000

Celkový počet dosažených bodů:     85 bodů

Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny

13.

1.500.000,00 Kč

IROP/2023/016

Čtenářská dílna ZŠ Žatec, Komenského alej 749

Celkový počet dosažených bodů:     85 bodů

Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

14.

1.000.000,00 Kč

IROP/2023/007

Cvičná žákovská kuchyně ZŠ Jižní Žatec

Celkový počet dosažených bodů:     80 bodů

Základní škola Jižní, Jižní 2777, Žatec, okres Louny

15.

2.500.000,00 Kč
 

IROP/2023/009

Ateliér a umělecká dílna ZŠ Jižní v Žatci

Celkový počet dosažených bodů:     80 bodů

Základní škola Jižní, Jižní 2777, Žatec, okres Louny

16.

2.500.000,00 Kč

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 10.1.2024