Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

VÝBĚR projektů doporučených k financování - 10. výzva MAS Vladař IROP 5

Dne 23.3. a 25.3. 2020 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování a seznam náhradních projektů.

Do 10. výzvy MAS Vladař byly podáno a zaregistrováno 9 žádostí, které byly hodnoceny v rámci výběru projektů ze strany Rozhodovací komise MAS Vladař.

přílohy článku ke stažení:

 • Seznam vybraných projektů doporučených k financování
 • Seznam náhradních púrojektů
 • Zápis z jednání Rozhodovací komise MAS Vladař (též možnost také stažení z příloh výzvy)

Výsledkem jednání Rozhodovací komise MAS Vladař byl sestavený a schválený SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ doporučených k financování a SEZNAM NÁHRADNÍCH PROJEKTŮ v rámci výzvy "10.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5). Bližší informace naleznete v příloze tohoto článku. Rozhodovací komise MAS Vladař postupovala při výběru projektů a jejich pořadí dle schválené a platné směrnice č. 01 MAS Vladař - Interní postupy. Projekty, které jsou součástí seznamu budou předány prostřednictvím interní depeše přes systém MS2014+ na CRR operačního programu IROP. V tomto kroku hodnocení bude žadateli přidělen hodnotitel již z CRR (IROP), kdy bude probíhat závěrečný krok hodnocení, který již není v kompetenci MAS Vladař, a to závěrečné ověření způsobilosti projektu "ZoZ". Pro projekty, které splní podmínky závěrečného ověření způsobilosti, bude ze strany ŘO IROP vydán právní akt.

 

Výše stanovené alokace CZV (celkové způsobilé výdaje), která byla určena pro 10. výzvu MAS Vladař:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu „10. výzva MAS Vladař – IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5)““ byla odsouhlasena v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 15.161.547,00 Kč
 • Modifikace 10. výzvy s vazbou na první navýšení alokace byla schválena a provedena na celkovou výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 17.898.426,09 Kč
 • Modifikace 10. výzvy s vazbou na druhé navýšení alokace byla schválena a provedena na celkovou výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 19.198.426,09 Kč
 • Celková alokace, která bude čerpána v součinnosti s přijatými žádostmi a navýšením alokace 10. výzvy ( 2. modifikace), které splnily formální hodnocení a přijatelnost projektu a věcné hodnocení bude v celkové výši (95% alokace pro MAS + 5% spoluúčast žadatele): 19.191.982,90 Kč
 • Převis alokace výzvy, tedy částka, která po výše uvedené druhé modifikaci stále chybí s vazbou na potřebné čerpání alokace u 10. výzvy IROP 5, v součinnosti s podanými žádostmi o podporu: 2.987.783,88 Kč

 

I přes výše uvedené nebude alokace 10. výzvy dostatečná k tomu, aby bylo možné podpořit všechny přijaté žádosti o podporu a proto byl ze strany „RK MAS“ také řešen seznam „Náhradních projektů“.

 

Vybrané projekty / žádosti, které mají nejvyšší dosažené bodové hodnocení a jsou doporučené k financování:

 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012285
  • Název projektu: Modernizace odborných učeben v ZŠ Manětín
  • Žadatel: Základní škola Manětín, příspěvková organizace
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 60 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 2.617.447,00 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 4.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012286
  • Název projektu: Učebna pro výuku přírodních věd
  • Žadatel: Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 55 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 2.936.176,02 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 5.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012290
  • Název projektu: Přírodovědné předměty v moderním pojetí
  • Žadatel: Základní škola Žatec, Komenského alej, 749, okres Louny
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 55 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 2.987.526,00 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 6.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012295
  • Název projektu: Jazyková učebna s novými technologiemi
  • Žadatel: Základní škola Žatec, Komenského alej, 749, okres Louny
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 55 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 2.579.193,50 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 7.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012303
  • Název projektu: Učebna cizích jazyků a informatiky
  • Žadatel: Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 55 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 2.976.683,19 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 8.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012420
  • Název projektu: Vybudování multifunkční učebny na základní škole Tuchořice
  • Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Tuchořice, okres Louny, příspěvková organizace
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 95 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 992.126,19 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 1.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012430
  • Název projektu: Modernizace odborné výuky na ZŠ Petrohrad
  • Žadatel: Obec Petrohrad
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 80 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 1.465.033,00 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 2.
 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012457
  • Název projektu: Modernizace odborné výuky na ZŠ Chbany
  • Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Chbany, okres Chomutov, příspěvková organizace
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 75 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 2.637.798,00 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 3.

 

Projekty / žádosti, které byly zařazeny na seznam náhradních projektů:

 • Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012475
  • Název projektu: Venkovní víceúčelová učebna a bezbariérové sociální zařízení
  • Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Vroutek, okres Louny -  příspěvková organizace
  • Bodové hodnocení: dosažený celkový počet 55 bodů
  • Výše alokace CZV uvedeného v žádosti: 2.994.227,07 Kč
  • Pořadí projektu dle dosaženého počtu bodů a maximalizace dopadu na naplňování cílů SCLLD: 1.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 28.8.2020