Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 5. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2) na území MAS Vladař I. Operační program zaměstnanost
Aktuality:

VÝBĚR PROJEKTŮ doporučených k financování v 5. výzvě MAS Vladař-OPZ-Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů (OPZ2)

Na základě jednání Výběrové komise z 10. října proběhlo jednání Rozhodovací komise. Rozhodovací komise zasedla 17. října a doporučila projekt k financování.

V 5. výzvě MAS Vladař-OPZ byly zaregistrovány dvě žádosti. Zelková alokace 2.000.000,00 Kč bylo možné doporučit k financování pouze jeden z projektů.

Rozhodovací komise sestavila na základě výsledků věcného hodnocení seznam vybraných projektů:

 1. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011608
  název projektu: POSLEDNÍ ŠANCE
  žadatel: LEADER ACADEMY o.p.s
  Žádost o podporu byla doporučena k financování.
   
 2. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011710
  název projektu: Prostupné zaměstnávání v restauraci U Zlatého beránka
  žadatel: PROMETHEUS Effect, o.p.s.
  Žádost o podporu byla zařazena mezi náhradní projekty (zásobník).

 

Galerie :

Článek vyšel : 22.10.2019