Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař 6. výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II. Operační program zaměstnanost
Aktuality:

VÝBĚR PROJEKTŮ doporučených k financování v 6. VÝZVĚ MAS VLADAŘ-OPZ-PRORODINNÁ OPATŘENÍ (OPZ5) na území MAS VLADAŘ II.

Dne 29. 7. 2019 proběhlo jednání Rozhodovací komise Mas Vladař, na němž byly vybrány projekty z 6. výzvy MAS Vladař-OPZ, které budou doporučeny k financování.

V 6. výzvě MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař II. byly podány celkem tři žádosti.

Rozhodovací komise na základě výsledků věcného hodnocení doporučila k financování následující projekty:

 1. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014367
  název projektu: Mimoškolní klub a příměstské tábory "ROHÁČEK"
  žadatel: LEADER ACADEMY o.p.s.
   
 2. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014319
  název projektu: Práce a rodina
  žadatel: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.
   
 3. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014358
  název projektu: PŘIMĚSTSKÝ TÁBOR PETROHRAD
  žadatel: VEEV, z.s.
  Pozn.: Tato žádost byla doporučena k financování s výhradou.

Více informací naleznete v příloze.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 2.8.2019