Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 2. výzva MAS Vladař-OPZ-Podpora a rozvoj sociální služby (OPZ3) na území MAS Vladař I. Operační program zaměstnanost
Aktuality:

VÝBĚR PROJEKTŮ doporučených k financování ve 2. výzvě MAS Vladař-OPZ-Podpora a rozvoj sociální služby (OPZ3) na území MAS Vladař I.

Dne 3. 7. 2019 proběhlo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař v rámci 2. výzvy MAS Vladař-OPZ-Podpora a rozvoj sociální služby (OPZ3) na území MAS Vladař I.
Rozhodovací komise na tomto jednání vybrala projekt, který bude doporučen k financování.


V 2. výzvě MAS Vladař-OPZ byly zaregistrovány dvě žádosti. Celková alokace výzvy činila 1.500.000,00 Kč. Z této alokace bylo možné doporučit k financování pouze jeden z projektů.

Rozhodovací komise sestavila na základě výsledků věcného hodnocení seznam vybraných projektů:

 1. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011715
  název projektu: Nízkoprahové zařízení pro mládež Klub Amaro Avindo
  žadatel: Romano jasnica, spolek
  Žádost o podporu byla doporučena k financování.
   
 2. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011609
  název projektu: Personální rozšíření pro odborné sociální poradenství na Toužimsku a Žluticku
  žadatel: Český západ, o.p.s.
  Žádost o podporu byla zařazena mezi náhradní projekty (zásobník).

Podrobnější informace naleznete v příloze.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 8.7.2019