Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Aktuality:

Výběr žádostí k financování v 6. výzvě MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Z 63 žádostí, které dosáhli minimálních bodů v kole věcného hodnocení vybírala dle interních postupů 26.8.2022 rozhodovací komise MAS Vladař žádosti k financování. K rozdělení bylo 21 325 044,- Kč

Komise se při výběru projektů řídí interními postupy, které jsou součástí výzvy - tj. transparentně známi již před podáváním žádostí. Výběr projektů je popsán v kapitole 1.3.2 Výběr projektů.

Seznam žádostí a jejich stav výběru je tedy následující:

Fiche PRV1 -  Investice do zemědělských podniků

2022-071-006-001-300 Investice do farmy Mašťov 348600 81 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-001-286 Rekonstrukce podlahy a stěny stodoly Veliká Ves 248950 75 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-001-263 Modernizace stájového vybavení Měcholupy 400000 71 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-279 Pořízení secího stroje Vroutek 140000 71 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-001-306 Vybavení zemědělského subjektu Žatec 270000 71 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-001-233 Investice do zemědělského podniku Starý mlýn Vroutek 294000 71 Hraniční projekt fiche
2022-071-006-001-244 Nákup cisterny Chyše 300000 71 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-278 Nákup secího stroje Kadaň 250000 69 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-273 Modernizace farmy - pořízení lučních bran Kadaň 101640 66 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-243 Zakoupení rotorového shrnovače Radonice 145200 66 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-281 Technika pro zemědělce Podbořany 150000 66 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-283 Pořízení pluhu Vroutek 196200 66 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-239 Rozmetadlo statkových hnojiv Blažim 249500 66 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-303 Kolový nakladač Nečtiny 297600 66 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-260 Pořízení stroje Verušičky 346430 66 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-229 Jednořadový sázecí stroj na chmel Kryry 245000 64 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-289 Modernizace farmy Zásada u Kadaně - rozdružovač balíků Kadaň 210000 61 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-258 Investice do podniku Chbany 249500 61 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-288 Pořízení traktorového plošinového přívěsu Vroutek 288000 61 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-290 Modernizace farmy Semtěš 2022 Pšov 299400 61 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-254 Modernizace farmy Čestětín Nečtiny 474825 61 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-293 Dovybavení farmy - Podbořanský Rohozec Podbořanský Rohozec 570000 56 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-266 Modernizace techniky pro výrobu objemných krmiv na ekofarmě Stateček u Lněníčků Nepomyšl 597000 51 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-241 Traktor Výškov 900000 51 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-285 Pořízení techniky pro zemědělce Čichalov 960000 51 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-276 Váňa - Mlýnce Chyše 1176000 51 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-296 Modernizace podniku - pořízení postřikovače Krásný Dvůr 600000 46 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-001-295 Pořízení mechanizace do farmy Nečtiny 1199400 46 Vybráno - v alokaci výzvy

Fiche PRV2- Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

2022-071-006-002-277 Pořízení vakuové baličky Podbořany 85000 61 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-002-234 Faremní moštárna Stateček u Lněníčků - II. etapa Nepomyšl 203885 61 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-002-226 Pořízení prodejního automatu Chbany 249500 61 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-002-269 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů_FČ Vroutek 315000 61 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-002-257 JATKA A BOURÁRNA VE VALČI - FARMA VALEČ 2022 Valeč 445000 61 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-002-291 PRODEJNÍ MAT Kadaň 900000 59 Hraniční projekt fiche
2022-071-006-002-307 Investice do zpracování Lenešice 310000 51

Nevybráno - mimo alokaci výzvy

2022-071-006-002-262 Vybavení bourárny a prodejny masa technologií Kryry 497900 49 Nevybráno - mimo alokaci výzvy

 

Fiche PRV3- Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

 

2022-071-006-003-245 Nákup formátovací pily a dvousloupového zvedáku INDUSTRY WOOD Valeč 54000 86 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-003-253 Výrobník zmrzliny pro kavárnu na Andělské Hoře Andělská Hora 67500 86 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-003-250 Nákup svářecího agregátu a plasmového stroje MAJER Petrohrad 59850 81 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-003-292 Pořízení přívěsu Račetice 70785 81 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-003-237 Pořízení čistícího laseru pro restaurátora Blatno 202500 81 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-003-259 Počáteční rozvoj Pivovaru Valeč, s.r.o. Valeč 225000 81 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-003-247 Vybudování dílny Žatec 224550 80 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-003-264 Výstavba dvou chatiček Chyše 202500 78 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-003-265 Rozšíření nabídky stavebních a dokončovacích prací Výškov 837450 76 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-003-282 Rozšíření kosmetických služeb o přístrojové ošetření Andělská Hora 24750 76 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-003-305 Upgrade Technologie Valečské pálenice Valeč 139500 76 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-003-270 Pořízení kmenové pásové pily Libořice 290295 76 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-003-248 Vybavení autoservisu Mandaus Žlutice 52200 73 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-003-297 Investice do pořízení audiovizuální techniky Postoloprty 54450 73 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-003-238 Rozvoj nezemědělské činnosti Toužim 157500 73 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-003-274 Nákup stroje pro údržbu zeleně Kryry 224100 73 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-003-287 Modernizace prodejny Kadaň 225000 69 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-003-271 Investice do rozvoje podniku Blšany 427500 67 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-003-236 Rozšíření výrobní kapacity střediska velkoplošného tisku Podbořany 222750 66 Hraniční projekt fiche
2022-071-006-003-284 Investice do rozvoje podniku Měcholupy 442350 66 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-003-299 Pořízení přívěsného jeřábu pro další rozvoj stavební činnosti Ba Očihov 674999 66 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-003-267 Investice do rozvoje podniku Blšany 433350 62 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-003-308 Rozvoj tiskařské výroby Kadaň 450000 56 Vybráno - v alokaci výzvy
2022-071-006-003-272 Volnočasový areál Tušimice Kadaň 900000 55 Hraniční projekt výzvy, schválena podpora  463 797,00 Kč 
2022-071-006-003-251 Investice do rozvoje firmy Postoloprty 449550 51 Nevybráno - mimo alokaci výzvy

Fiche PRV4 Neproduktivní investice v lesích

2022-071-006-004-240 Odpočinková místa s naučnými a herními prvky v lesích obce Andělská Hora Andělská Hora 490000 50 Vybráno - v alokaci fiche
2022-071-006-004-252 Lesní odpočinková místa, Blšany Blšany 1781132 40 Hraniční projekt fiche

 

Článek vyšel : 27.8.2022