Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Místní akční skupina Vladař Operační program zaměstnanost
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Vyhlášena 2. a 5. výzva z Operačního programu zaměstnanost

Od 28.2.2019 mohou žadatelé podávat projekty do výzev MAS Vladař z Operačního programu zaměstnanost. Jedná se o výzvu sociální služby a výzvu na podporu spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů.

Odkazy na texty výzev:

Galerie :

Článek vyšel : 27.2.2019