Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 8. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Vyhlášení 8. výzvy PRV

MAS Vladař vyhlašuje výzvu v Programu rozvoje venkova. Tentokrát je výzva směřována výhradně na fichi PRV 9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

Výzva se dělí na tyto oblasti:

  • Veřejná prostranství v obcích
  • Mateřské a základní školy
  • Hasičské zbrojnice
  • Vybrané kulturní památky
  • Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven

Pod tímto odkazem najdete také konkrétní příklady projektů, které jsou ne/způsobilé.

Příjem žádostí bude probíhat přes portál farmáře SZIF od 14.06.2023 do 31.07.2023.

Více informací: https://www.vladar.cz/8-vyzva

 

Manažer PRV – Ing. Petr Menzl
mobil: + 420 733 114 667
e-mail: petr.menzl@vladar.cz

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání si sjednejte konzultaci dopředu na uvedeném kontaktu.

 

Přílohy :

Stáhnout vše
Článek vyšel : 2.6.2023