Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Dotace pro rozvoj venkova
Aktuality: Aktuality z území MAS Vladař

Vyhlášení Programu obnovy venkova 2018 Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje dne 22. 1. 2018, usnesením č. RK 72/01/18, schválila vyhlášení dotačního programu „Program obnovy venkova“ pro rok 2018.

V letošním roce došlo k rozšíření okruhu možných žadatelů v rámci podprogramů 1 – 3, určených obcím. Žádat o dotaci mohou obce do 3000 obyvatel (do roku 2017 mohly žádat obce do 2000 obyvatel). Dále došlo ke zvýšení maximální výše dotace, v rámci těchto podprogramů, na 300 tis. Kč.


Žádosti musí být předloženy elektronicky v termínu 1. 3. – 15. 3. 2018, prostřednictvím elektronického systému pro podávání žádostí:

Vstup do elektronického systému pro podávání žádostí o dotace

Následně je třeba nejpozději do 20. 3. 2018 předložit listinnou žádost vytištěnou z elektronického systému, včetně všech příloh.

 

Veškeré informace najdete na:

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-region/pov.aspx

 

Kontakty pro případné dotazy:

Irena Langová; +420 354 222 343; irena.langova@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Miroslava Hlubučková; +420 354 222 447; miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz

Článek vyšel : 1.2.2018